O nama

POVIJEST FIRME

Od 2014.godine do danas

Rudnici boksita o.d.d. Jajce kao osnivači i vlasnici Društva „BX kamen“ d.o.o. koje je osnovano 2014. godine, otpočeli su sa eksploatacijom arhitektonsko građevinskog kamena. TNR kamen trgovina d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu formirana je kako bi se obrađeni kamen mogao plasirati na daljnje tržište u EU.

Eksploatacija se radi na dva eksploatacijska polja.

Eksploatacija na Crvenim stijenama je u tri eksploatacijska polja krupnozrnaste breče. Geomehaničke karakteristike ovih slojeva su vrlo slične, dok se po boji i teksturi razlikuju i idu od svjetlo sive do blago crvene boje. U kamenu je česta pojava fosiliziranih ostataka morskih puževa, školjki i drugih mikroorganizama.

KAMENOLOMI

Eksploatacija se radi na kamenolomu Poljane i Crvene stijene

CRVENE STIJENE

Eksploatacija na Crvenim stijenama je u tri eksploatacijska polja krupnozrnute breče.

Više

POLJANE

Na području Poljana u drugom eksplotacijskom polju, eksploatira se sitnozrna breča u više slojeva.

Više

PREUZMITE KATALOG

Katalozi su dostupni i u printanoj i u PDF veziji. Preuzmite katalog i pogledajte naše proizvode, kao i neke od referenci.

PDF KATALOG 2021